Opłaty i linki
Opłaty i linki

Koszty za korzystanie z usług notarialnych

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia dolicza się należny podatek VAT.

Ostateczna taksa notarialna zależy przede wszystkim od charakteru realizowanej usługi i jej wartości, dlatego dokładne koszty notarialne przedstawiamy podczas osobistego spotkania bądź rozmowy telefonicznej.

Opłaty notarialne

Nie tylko taksa notarialna wpływa na całkowity koszt usługi. Opłaty notarialne zawierają także dodatkowe podatki i opłaty:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłatę sądową

Pobrane podatki notariusz przekazuje właściwemu Urzędowi Skarbowemu, natomiast pobraną opłatę sądową - właściwemu Sądowi Rejonowemu.

W celu ustalenia dokładnej wysokości opłat za konkretną czynność notarialną proszę o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych oraz kosztów z nią związanych jest bezpłatne.

Linki

Prawo o notariacie

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000164

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000237

Przeglądarka elektronicznych ksiąg wieczystych

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html

Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Izba Notarialna w Szczecinie

http://szczecin.notariat.info.pl/

Krajowa Rada Notarialna

http://www.krn.org.pl/

Ministerstwo Sprawiedliwości

http://ms.gov.pl/

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

http://www.szczecin.sa.gov.pl/

Sąd Okręgowy w Szczecinie

http://www.szczecin.so.gov.pl/

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum

http://szczecin-centrum.sr.gov.pl/

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

http://www.szczecin-pz.sr.gov.pl/

Internetowy System Aktów Prawnych

http://isap.sejm.gov.pl/index.jsp