Kancelaria Notarialna Notariusz Aleksandry Buchaniewicz-Rydyńskiej

Witamy na stronie Kancelarii Notarialnej Notariusz Aleksandry Buchaniewicz-Rydyńskiej. Kancelaria znajduje się w centrum Szczecina przy ulicy Małkowskiego 24/1 i świadczy pełen zakres usług zgodnie z kompetencjami notariusza.

Zakres działalności kancelarii

Notariusz zajmuje się dokonywaniem czynności związanych ze sprawami, którym strony są zobowiązane lub chcą nadać formę urzędową. Czynności notarialne obejmują m. in. sporządzanie aktów notarialnych, poświadczanie za zgodność z oryginałem dokumentów, które mogą być wykorzystywane w wielu urzędowych procedurach. Do najczęściej sporządzanych czynności należą umowy, np. umowa sprzedaży, umowa darowizny czy akty założycielskie spółek prawa handlowego. W Kancelarii Notarialnej można też sporządzić testament lub pełnomocnictwo. Każda czynność wiąże się z koniecznością dostarczenia ściśle określonych dokumentów. Ponoszone przez klientów koszty notarialne, obejmują wynagrodzenie notariusza, podatki i opłaty sądowe. Dlatego przed dokonaniem czynności należy skontaktować się z Kancelarią w celu uzyskania informacji na temat możliwości przeprowadzenia danej czynności. Informujemy, iż czynności mogą być dokonywane również poza siedzibą Kancelarii, jeśli przemawia za tym ich charakter lub szczególne okoliczności. Istnieje również możliwość umówienia czynności notarialnych poza godzinami pracy kancelarii – wymaga to wcześniejszego kontaktu z Kancelarią.

Więcej informacji na temat działalności Kancelarii można uzyskać, kontaktując się pod numerem telefonu znajdującym się na stronie. Wszelkie informacje związane z przeprowadzanymi czynnościami oraz wymaganymi dokumentami i opłatami udzielane są bezpłatnie.