Umowy notarialne

Umowy notarialne – Szczecin

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu kompleksowych umów notarialnych. Pomożemy Państwu m.in. w wykonaniu:

  • umowy darowizny – umowa, na mocy której jedna ze stron, tj. darczyńca, zobowiązuje się na dokonanie bezpłatnego świadczenia na rzecz drugiej strony – oczywiście kosztem swojego majątku. Przy sporządzaniu umowy darowizny musi być obecny zarówno darczyńca, jak i obdarowany,
  • umowa sprzedaży – umowa, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy oraz wydać mu tę rzecz, a kupujący zobowiązuje się tę rzecz odebrać i zapłacić za nią określoną sumę pieniędzy.
  • umowa dożywocia – ten rodzaj umowy zakłada, że właściciel nieruchomości (tj. osoba fizyczna) przenosi własność na nabywcę, zaś nabywca w zamian za to zobowiązuje się zapewnić mu dożywotnie utrzymanie. Należy jednak pamiętać, że umowa o dożywocie powinna szczegółowo określać zobowiązania nabywcy nieruchomości. W ten sposób możliwe będzie uniknięcie wszelkich ewentualnych nieporozumień.

Oczywiście to tylko niektóre z rodzajów umów notarialnych, które możemy dla Państwa przygotować. W celu uzyskania szczegółowych informacji ofertowych zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistego.

Przypominamy również, że oferujemy usługę notarialnego poświadczenia podpisu, oraz pełnomocnictwa notarialnego. Zapraszamy!