Akt notarialny

Akt notarialny – Szczecin

Najogólniej rzecz ujmując, mianem aktu notarialnego określa się dokument, który potwierdza dokonanie odpowiednich czynności prawnych. Ponadto warto wiedzieć, że w przypadku niektórych czynności prawnych, sporządzenie aktu notarialnego jest wręcz koniecznością – mowa tu chociażby o przekazaniu prawa własności do nieruchomości lub dokonaniu darowizny. Bez dopełnienia tej formalności umowa zawarta pomiędzy podmiotami jest nieważna. Należy bowiem zdawać sobie sprawę, że sporządzenie zwykłej umowy kupna-sprzedaży nie sprawi, że nieruchomość – w świetle prawa – będzie należała do nas.

Oczywiście akt notarialny może być również sporządzony w sytuacjach, których nie przewidziały przepisy – w takich przypadkach podstawą do jego przygotowania może być tzw. wola stron.

Akt notarialny – jakie informacje powinien zawierać?

Zgodnie z artykułami 91-95 ustawy Prawo o notariacie, akt notarialny powinien zawierać następujące informacje:

  • datę sporządzenia dokumentu. Ponadto, w sytuacji, gdy życzą sobie tego obie strony akt notarialny może zawierać również szczegółową godzinę i minutę podpisania,
  • miejsce sporządzenia dokumentu,
  • dokładne dane notariusza, który przygotował akt,
  • dane personalne stron, pomiędzy którymi zawarta jest umowa,
  • oświadczenie stron,
  • okoliczności towarzyszące spisywaniu aktu,
  • oświadczenie, które mówi o tym, że akt został odczytany, przyjęty przez obie strony i podpisany,
  • podpisy – zarówno stron, jak i osób obecnych podczas sporządzania dokumentu,
  • podpis notariusza.

Chętnie pomożemy Państwu w przygotowaniu aktu lub poświadczenia notarialnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji ofertowych zapraszamy do kontaktu. Zapraszamy.