Pełnomocnictwa notarialne

Pełnomocnictwa notarialne – Szczecin

Najogólniej rzecz ujmując mianem pełnomocnictwa notarialnego określa się umocowanie do działania w imieniu innej osoby. Należy przy tym pamiętać, że czynność prawna, która zostanie dokonana przez pełnomocnika w ramach jego umocowania prowadzi do wywołania skutków bezpośrednich dla osoby reprezentowanej.

Wyróżnia się dwie formy pełnomocnictwa – ustną i pisemną. Ta pierwsza, pomimo że dopuszczalna, stosowana jest rzadko, przede wszystkim dlatego, że niesie za sobą niepewność co do zakresu umocowania pełnomocnika, osoby pełnomocnika oraz osoby udzielającej pełnomocnictwo.

O wiele bardziej powszechną formą pełnomocnictwa jest forma pisemna, dla której charakterystyczne jest to, że mocodawca może w sposób dokładny określić zakres umocowania, rodzaj pełnomocnictwa oraz wskazać osobę pełnomocnika.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu pełnomocnictw, aktów oraz umów notarialnych. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistego w siedzibie kancelarii.