Opłaty i linki
banner

Opłaty notarialne

Jedne z najczęściej zadawanych przez klientów pytań podczas kontaktu z notariuszem to pytania dotyczące opłat notarialnych. Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia dolicza się należny podatek VAT.

Taksa notarialna i pozostałe koszty notarialne jednak również składać dodatkowe podatki i opłaty takie jak:

– podatek od czynności cywilnoprawnych,
– podatek od spadków i darowizn,
– opłata sądowa.

Pobrane podatki notariusz przekazuje właściwemu urzędowi skarbowemu. Natomiast pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.
W celu ustalenia dokładnej wysokości opłat notarialnych za konkretną czynność prosimy o kontakt z kancelarią – osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Otrzymanie tego rodzaju informacji nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Bezpłatnie udzielane są również informacje dotyczące charakteru poszczególnych czynności oraz dokumentów wymaganych podczas wizyty w kancelarii notariusza. Orientacyjne koszty związane z czynnościami notarialnymi pomoże też obliczyć kalkulator opłat notarialnych.