Opłaty i linki
banner

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do wynagrodzenia dolicza się należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera dodatkowe podatki i opłaty:

– podatek od czynności cywilnoprawnych

– podatek od spadków i darowizn

– opłata sądowa

Pobrane podatki notariusz przekazuje właściwemu urzędowi skarbowemu natomiast pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

W celu ustalenia dokładnej wysokości opłat za konkretną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych oraz kosztów z nią związanych jest bezpłatne.