Notarialne poświadczenie podpisu

Notarialne poświadczenie podpisu – Szczecin

Należy wiedzieć, że wykonywanie niektórych czynności prawnych wiąże się nierozerwalnie z potrzebą legitymowania się poświadczonymi dokumentami bądź też koniecznością dokonania czynności prawnej w ściśle określonej formie, np. z poświadczeniem przez notariusza odręcznego podpisu na dokumencie. W tym celu konieczne jest przedstawienie notariuszowi paszportu lub dowodu osobistego, który potwierdzi tożsamość osoby podpisującej. Podpis może być złożony w obecności notariusza lub wcześniej.

Należy wiedzieć, że notarialne poświadczenie podpisu powinno zawierać:

  • datę i miejsce jego sporządzenia,
  • podpis notariusza,
  • pieczęć notariusza,
  • oznaczenie kancelarii.

notarialnym poświadczeniu podpisu może być również zawarta godzina i minuta dokonania czynności notarialnej.

Warto wiedzieć, że forma notarialna z notarialnym poświadczeniem podpisu zaliczana jest do jednych ze szczególnych form dokumentu, wymaganych m.in. do: pełnomocnictw czynności prawnych, umów zbycia przedsiębiorstwa oraz różnego typu oświadczeń o charakterze majątkowym i niemajątkowym.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy w wyborze najlepszego rozwiązania. Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą sporządzania umów notarialnych  oraz aktów notarialnych.